Hvad er design? // Funktion

Forestil dig, hvor svært det ville være at åbne en dør uden et dørgreb!

Heldigvis omgiver vi os med ting, der hjælper os i hverdagen. Ting, som tjener nogle praktiske funktioner. Ting, som er formgivet til at blive brugt, og som netop herved adskiller sig fra fx kunstværker.

Koblingen mellem design og funktion er derfor væsentlig. Alligevel har designets funktion i et historisk perspektiv længe stået i skyggen af interessen for det dekorative og fortællende udtrykt gennem materialer, mønstre og stil.

Men i 1920erne begyndte en række europæiske arkitekter og designere at formgive ud fra nogle strengt funktionelle overvejelser under mottoet “formen følger funktionen”. Idéen bag denne avantgardebevægelse, kaldet funktionalismen, var at tage udgangspunkt i hverdagslivets rent praktiske krav til tingene og lade funktionen bestemme formen.

Idealet blev efterlevet bl.a. i undervisningen på Bauhaus-skolen i Tyskland – den nok væsentligste designskole i det 20. århundrede. Resultatet var en stærk forenkling af formsproget i både design og arkitektur. Kendetegnende for funktionalismens stiludtryk er derfor liniernes stramme logik, konstruktionens tydelighed og en forkærlighed for enkle og rene materialer som stål, glas, læder og beton.

Særligt relevante cases i forbindelse med funktion: Myren, Den runde stol/The Chair, Nobody Chair og Grafik DFI.

Tre citronpressere: i glas fra Odense Glasværk, 1920. Faaborg Kulturhistoriske museer, Philippe Starcks Juicy Salif fra 1990 og en moderne mekanisk udgave.

Tre citronpressere: i glas fra Odense Glasværk, 1920, Faaborg Kulturhistoriske museer, Philippe Starcks "Juicy Salif" fra 1990 og en moderne mekanisk udgave.

Ditte Hammerstrøm: Sofastykke, 2004. Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen. Karen Kjærgaard, M/S Molly, 2005. Foto: Nils Rosenvold. Tord Björklund, Karlstad, 2008. Foto IKEA

Ditte Hammerstrøm: "Sofastykke", 2004. Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen. I midten: Karen Kjærgaard: "M/S Molly", 2005. Foto: Nils Rosenvold. Til højre: Tord Björklund, "Karlstad", 2008. Foto: IKEA of Sweden.